pexels-photo-192320

Parki w Cieszynie

Park Pokoju

Informacje:

Do Pałacu Larischów od strony wschodniej i północnej przylega park, zlokalizowany na miejscu dawnej fosy przy murach miejskich.
Pod parkowym gazonem znajduje się wybudowana w końcu XVIII wieku, dużych rozmiarów piwnica z beczkowym kamiennym sklepieniem o tajemniczym przeznaczeniu.
W parku tym przedstawiciele państw europejskich negocjowali warunki zawarcia tzw. „Pokoju Cieszyńskiego”, kończącego wojnę o sukcesję bawarską. Po jego podpisaniu w 1779 roku w budynku Sejmu Ziemskiego, w przypałacowym parku oraz przyległych doń ogrodach mieszczanina Bilowickiego odbył się uroczysty bankiet, na który cieszyńskie mieszczki po raz pierwszy sprowadziły sobie modne toalety z samego Wiednia.

Adres: Bolesława Limanowskiego 8-23, 43-400 Cieszyn

godziny:
poniedziałek-niedziela 07:00-21:00

Telefon: 334 795 252

Park przy kościele św. Trójcy

Informacje:

Teren parku był używany jako cmentarz do XVI w. Od roku 1654 kościół zdegradowano do rangi kaplicy cmentarnej, którą to funkcję pełnił do roku 1883, kiedy cmentarz zamieniono na park.
Jak wieść niesie cmentarz był miejscem pochówków masowych podczas epidemii w roku 1585 do października tego samego roku. Na terenie kościoła pochowano ~3000 ofiar zarazy.

Adres: plac ks. Józefa Londzina 1, 43-400 Cieszyn

godziny:
Czynne cało dobowo

Telefon: 334 795 252

Park Na Górze Zamkowej

Informacje:

Park Na Górze Zamkowej należy do najcenniejszych na terenie Cieszyna. Początki obecnego założenia parkowego należy wiązać z przebudową zamku w latach 1830-1860.
W Parku można zobaczyć Pomnik Jana Kubisza, Fontannę i Magnolie Soulange’a i Wieże Ostatnecznej Obrony
Projektantem Parku był Józef Kornhausel, nadworny architekt dworu wiedeńskiego.

Adres: Zamkowa, 43-400 Cieszyn

godziny:
Poniedziałek-niedziela 10:00-17:00

Telefon: 338 510 821

Park Liburnia

Informacje:

Park Libruna powstał na terenie dawnego cmentarza przy kościele św. Jerzego.
Pozostało kilka starych nagrobków na niewielkim ogrodzonym terenie przyległym do kościoła oraz na obrębie dzisiejszego parku.

Adres: Liburnia 1, 43-400 Cieszyn

godziny:
Czynne cało dobowo

Telefon: 334 795 252

Park Adama Sikory

Informacje:

Park Adama Sikory posiada ponad sto lat, gdyż został zbudowany w 1909r. i znajduje się w Czeskim Cieszynie.
Przez czas żywotności parku doznał wiele szkód, szczególnie podczas pierwszej i drugiej wojny światowej
Pierwsze odrodzenie parku odbyło się w setną rocznicę ukończenia parku. Zostały dodane nowe chodniki, wycięto zniszczone drzewa i zasadzone nowe oraz zmodyfikowano zbiornik wodny.
W 2012 wybudowano most, który łączy oba brzegi Olzy a tym samym tereny Cieszyna Czeskiego i Polskiego.

Adres: park A. Sikory 1041, 737 01 Český Těšín, Czechy

godziny:
poniedziałek-niedziela 14:00-22:00

Telefon: +420 774 423 660

Lasek Miejski nad Olzą

Informacje:

Rezerwat Lasek Miejski nad Puńcówką to obszar chroniony na terenie miasta Cieszyna, którego celem jest zachowanie tutejszych stanowisk rośliny cieszynianki wiosennej oraz fragmentu lasu grądowego.
Jest połączony z kładką sportową która łączy Cieszyna Czeskiego z Polskim.
Lasek Miejski nad Puńcówką jest częściowym rezerwatem florystycznym.
Lasek został stworzony w 1961 roku.

Adres: plac ks. Józefa Londzina 1, 43-400 Cieszyn

godziny:
Czynne cało dobowo

Telefon: 334 795 252

Lasek Miejski Nad Puńcówką

Informacje:

Rezerwat przyrody w Cieszynie, utworzony w 1961 roku w celu ochrony populacji cieszynianki wiosennej oraz naturalnego grądu.
Obecnie jako panujący na obszarze rezerwatu jest podgórski las brzostowo-jesionowy. Tego typu las występuje na terenie Słowenii, Austrii i Czech, natomiast w Polsce został stwierdzony wyłącznie na obszarze Pogórza Cieszyńskiego. Został on utworzony w 1961 roku.

Adres: aleja Jana Łyska, 43-400 Cieszyn

godziny:
Czynne cało dobowo

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.